Menu
 
 

FNS ELEKTRONIKA

+48 789 377 386
elektronika@fns.edu.pl
www.facebook.org/fundacjanaukscislych

Kurs FNS ELEKTRONIKA skierowany jest do dzieci i młodzieży chcących zdobyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą elektroniki, a także zdobyć umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne budowanie prostych układów elektronicznych. Na zajęciach uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi, metodami opisu oraz podstawami fizycznymi niezbędnymi do samodzielnego analizowania i projektowania prostych układów elektronicznych. Podstawy teoretyczne zostaną omówione w bardzo przystępny sposób przez doktora nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Wiedzę teoretyczną utrwalimy poprzez wspólne przeprowadzenie ciekawych eksperymentów z użyciem prawdziwych elementów elektronicznych oraz symulacji komputerowych. Następnie pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry zdobytą wiedzę wykorzystamy do zaprojektowania i zbudowania własnych układów elektronicznych. Zajęcia składają się z 10 spotkań, na których omówione zostaną zagadnienia związane z prądem stałym i zmiennym, magnetyzmem. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi elementami elektronicznymi oraz zasadami budowy obwodów elektronicznych. Poziom zajęć dopasowany jest do grupy wiekowej uczestników i stanowi uzupełnienie wiedzy zdobytej na lekcjach fizyki w szkole.

Jak wyglądają zajęcia? Każde ze spotkań zostało podzielone na trzy części: teoretyczną, symulacyjną oraz praktyczną. Część teoretyczna jest realizowana w postaci mini wykładu, w ramach którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z tematem danego spotkania uzupełnionymi o krótki rys historyczny dotyczący naciekawszych wydarzeń i postaci związanych z rozwojem elektroniki. W części symulacyjnej wspólnie zaprojektujemy układ elektroniczny ilustrujący omawiane zagadnienia, a w części praktycznej każdy z uczestników sam zmontuje własne urządzenie.

Co nas odróżnia od innych? Naszym celem jest przekazanie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej fundamentalnych zasad fizyki leżących u podstaw działania urządzeń elektronicznych. Chcemy również przekazać praktyczne umiejętności praktyczne dotyczące analizy, projektowania i weryfikacji prostych układów analogowych. Zajęcia dają mocne podstawy wiedzy w dziedzinie elektroniki analogowej - nie składamy urządzeń elektronicznych z klocków bez zrozumienia sposobu ich działania. Na naszych zajęciach budowane układy elektroniczne służą do zilustrowania zagadnień teoretycznych oraz zdobycia umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na bardziej świadome oraz bezpieczniejsze korzystanie z wszechobecnych w naszym życiu urządzeń elektronicznych i elektrycznych, a także na dalsze samodzielne rozwijanie swoich umiejętności i pasji.

Co potem? Zajęcia FNS ELEKTRONIKA to dopiero początek. Uzyskana wiedza pozwoli na kontynuowanie zajęć w następnym roku szkolnym 2019/2020 w specjalnie utworzonym do tego celu kursie związanym z elektroniką cyfrową. W ramach tego kursu uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami leżącymi u podstaw techniki cyfrowej a także programowania układów mikroprocesorowych.

Gdzie się zapisać? Zapisać można się przez formularz zgłoszeniowy. Projekt składa się z 10 spotkań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Socjologii. Rozpoczynamy 23 lutego 2019r.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia? Zajęcia odbywają się w soboty w salach Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18. Terminy spotkań w roku 2019: 23.02, 9.03, 23.03, 06.04, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 8.06, 15.06

Zajęcia podzielone są na 2 grupy wiekowe: 
 
 

RATUJEMY.ORG

+48 512 636 123
szkolenia@ratujemy.org
www.facebook.org/ratujemyorg

RATUJEMY.ORG to projekt edukacyjny związany ze szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Specjalnie dla dzieci i młodzieży realizujemy sobotnie zajęcia w ramach AKADEMII RATUJEMY.ORG.

Jaki jest cel naszych zajęć? Przygotowanie młodych osób do niesienia pomocy innym jak i własnej rodzinie w stanach zagrożenia życia, zmniejszenie poczucia lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy oraz praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa. AKADEMIA RATUJEMY.ORG rozbudzi w uczestnikach zainteresowania związane z zagadnieniami medycznymi.

Jak wyglądają zajęcia? Nasze zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego Ratownika Medycznego a ich program jest przystosowany do różnych grup wiekowych uczestników. Kursanci uzyskają informacje jak prawidłowo funkcjonuje ciało człowieka oraz jak należy udzielać pierwszej pomocy. Każde zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych modeli anatomicznych i plansz poglądowych. Na części praktyczniej uczestnicy sprawdzą uzyskaną wiedzę na najnowocześniejszych fantomach, które np. automatycznie ocenią poprawność wykonanych czynności w ramach ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uczestnicy obecni na wszystkich spotkaniach na zakończenie otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Nasze szkolenia składają się z 4 spotkań po 60 minut lub 2 spotkań po 120 minut, na których omówione zostaną zagadnienia związane z pierwszą pomocą zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC 2015.

4 spotkania po 60 min.
Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18
Zapraszamy do zapisów!
uzyskana wiedza może uratować życie Twoim bliskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Młody Ratownik
klasy 4-6
godzina 10:00 - 11:00
Super Ratownik
klasy 7-8 i 3 gimnazjum
godzina 11:15 - 12:15

Koszt zajęć: 300zł - cena promocyjna za zajęcia (23.02 - 06.04): 200zł