Dane zapisującego/opiekuna prawnego

Imię zapisującego/opiekuna prawnego dziecka.

Nazwisko zapisującego/opiekuna prawnego dziecka.

Numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Adres email do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Login do systemu.

Hasło do systemu.

Lista zapisywanych dzieci

Dane Słuchacza nr 1

Imię uczestnika zajęć.

Nazwisko uczestnika zajęć.

Klasa szkolna uczestnika zajęć - stan na wrzesień 2019 r.

--

Data urodzenia uczestnika zajęć.

Zaznacz to pole jeśli byłeś naszym Słuchaczem w minionym roku szkolnym.

Zaznacz to pole jeśli równolegle będziesz Słuchaczem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii abyśmy mogli zsynchonizować nasze harmonogramy.

Proszę wybrać rodzaj zajęć

kurs 20 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
800zł lub dwie równe raty po 400zł

kurs 20 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
800zł lub dwie równe raty po 400zł

 

kurs 20 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
800zł lub dwie równe raty po 400zł

kurs 20 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
800zł lub dwie równe raty po 400zł

 

kurs 10 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
400zł

kurs 10 zajęć po 60 min
Promocja "LAST MINUTE":
400zł

 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Fundacja Nauk Ścisłych informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy jest Fundacja Nauk Ścisłych z siedzibą w Zgorzale, ul. Pliszki 4/1, 05-515 Zgorzała;
 • Za ochronę danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@fns.edu.pl, tel. +48 789 377 386;
 • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia rekrutacji i przeprowadzenia zajęć organizowanych przez Fundację Nauk Ścisłych;
  • informowania o innych wydarzeniach, szkoleniach i projektach organizowanych i polecanych przez Fundację Nauk Ścisłych – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej;
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obejmujący udział w szkoleniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 6 lat;
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędna w celu realizacji usług szkoleniowych organizowanych przez Fundację Nauk Ścisłych.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej Fundacja będzie wysyłała na podany adres email informacje o: ciekawych wydarzeniach, bezpłatnych wycieczkach, realizowanych i polecanych projektach.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Fundacji Nauk Ścisłych dostępny jest pod linkiem: Regulamin